sefasungur.com
Etkili Web Sitesi Teklifi Hazırlama Yolları - Sefa Sungur
Çoğu zaman sıkıcı bir iş olan web sitesi teklifi hazırlama konusunda dikkat edilecek husular hakkında bilgiler vermeye çalıştığımız bir makale.