seeklogo.net
BIDV logo vector - Logo BIDV (.eps) free download
BIDV logo vector ((Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)) for free download. Logo BIDV uploaded by seeklogo.net in .EPS format and file size: 664.14 Kb