sedrowski.pl
Sikorka i przyjaciele.
English below. Zrobiło się cieplej i w końcu liczniej zaczęły się pokazywać ptaki. Dziś udało mi się spotkać sikorkę bogatkę, trznadla i myszołowa. As it became little warmer more birds started to …