sedetiksimpati.wordpress.com
isi hati seorang muadzin
Sa’id bin jubair pernah bercerita: “Ketika aku bersama Ikrimah, Maimun bin Mahran, Abu al-‘Aliyah di dalam masjid di daerah Tha’if, Ibnu ‘Abbas tiba-tiba menangis ketika mendengar adzan hingga memb…