sectoresdefogo.com
Urban dandi ou vagabundo de congostra
O’ Encantiño non era un software demasiado maligno.