sectoresdefogo.com
Cabalos de auga
Laxa sobre laxa, deixa que o muro se crebe.