sectoresdefogo.com
Sensación
Aquela sensación de irrealidade.