sectoresdefogo.com
Textos
Cada sector de fogo é unha fracción do que contamos. Un fragmento do que contemplamos como se quixésemos dispararlle.