sectoresdefogo.com
Carros de combate
Todo comezou porque nunca tivéramos bicicleta, nin moto, nin coche. Porque nos ensinaron a conducir non deixándonos conducir. Así aprendemos a nacer intactos para seguir vivindo.