sectoresdefogo.com
Canal de sangue
Polo canal de sangue da miña navalla gurgulla a ferida mortal que producen os meus beizos.