secretelezeilor.wordpress.com
Misterele Bibliei: 666
„Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” – Ioan Teologul (Apocalipsa 13:18) Semnificaţia numă…