seci.co.il
מפת האיומים של פורטינט: עבריינים זונחים את הפישינג, עולים רמה לתשתיות – SECi
פורטינט פרסמהאת ממצאי דוח מפת האיומים הרבעוני של מעבדות FortiGuard, גוף המחקר הגלובלי של החברה. מהמחקר עולה כי פושעי הסייבר ממשיכים לחפש אחר הזדמנויות התקפה חדשות לאורך כל שטח התקיפה הדיגיטלי ובמקביל, הם משנים את וקטורי התקיפה ומתמקדים בשירותי קצה הזמינים לציבור הרחב כדי להתנגד למאמצי החינוך וההכשרה של הארגונים, אשר נועדו כדי להיאבק בטכניקותRead More