seci.co.il
Mawlarebytes זוכה במדליית הזהב בדוח הגנת נקודות קצה ארגוניות של SoftwareReviews – SECi
Malwarebytes זכתה בציון הכולל הגבוה ביותר בדוח השנתי של SoftwareReviews להגנת נקודות קצה. הנתונים בדוח נאספו ממשתמשים אמיתיים של המוצרים. SoftwareReviews, היא חטיבה של Info-Tech Research Group, המפיקה את התובנות המדויקות והאותנטיות ביותר לצורך ביצוע של הערכה ורכישה של תוכנה ארגונית. "מדליית הזהב של SoftwareReviews בקטגוריית ההגנה על נקודות הקצה הוענקה ל- Malwarebytes בזכות הובלהRead More