seci.co.il
סייברהט משיקה פתרון ניטור מתקפות סייבר ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים – SECi
נדב ארבל, מייסד החברה: "בניגוד לדעה הרווחת, רוב מתקפות הסייבר בעולם אינן מתקפות אישיות או מכוונות מטרה עסקית, אלא מתקפות מוכוונות טכנולוגיה, בהן התוקפים מתמקדים בתקיפת טכנולוגיות שונות ומגוונות ללא קישור או שייכות ארגונית או עסקית". סייברהט, המספקת פתרונות ניטור (SOC) לארגונים גדולים ברחבי העולם, הכריזה על השקת פתרון ייעודי פרי פיתוחה, לניטור, חקירה וטיפולRead More