seci.co.il
חברת Checkmarx נכנסה לרשימת ה-Black Unicorn – SECi
חברת Checkmarx נכנסה לרשימת "חדי הקרן השחורים לשנת 2019" (2019 Black Unicorn Awards) של מגזין Cyber Defense, בזכות ההכרה במסלול הצמיחה המשמעותי שלה באבטחת תוכנה והפוטנציאל העתידי כמובילת שוק בתעשיית הסייבר. הזכייה מגיעה על רקע המומנטום העסקי החזק של החברה, עם גידול בשיעור 60% בהכנסות לעומת שנה שעברה במחצית הראשונה של 2019. צ'קמרקס, חברת הסייברRead More