seci.co.il
פורסקאוט: בעיות אבטחת מידע פוגעות בתהליכי מיזוג ורכישה של חברות – SECi
פורסקאוט טכנולוגיות, הפועלת בתחום השקיפות והשליטה במכשירים, הכריזה על תוצאות סקר סיכוני סייבר של רכישות ומיזוגים (M&A). המחקר, "תפקיד אבטחת הסייבר בבדיקות נאותות של מיזוגים ורכישות", שהקיף יותר מ-2,700 מקבלי החלטות ב-IT ועסקים בארה"ב, צרפת, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה, סינגפור והודו, בחן את הדאגה הגוברת בנושא סיכוני סייבר ואת החשיבות של הערכת סייבר במהלך מיזוגים ורכישותRead More