seci.co.il
מנהלי IT מותקפים מכל עבר ומתקשים לעמוד בקצב התקפות הסייבר – SECi
ממצאים מרכזיים של הסקר: הטקטיקות של עברייני הסייבר התפתחו, והן משלבות כיום מספר שיטות התקפה לצד מספר מטענים זדוניים, כדי למקסם הכנסות: פרצות תוכנה היו גורם מרכזי ב-23% מאירועי הסייבר, ובסך הכל היו בשימוש ב-35% מהתקפות הסייבר. הנתון מראה כיצד כלי הפריצה משתלבים בשלבים השונים של שרשרת ההתקפה הודעות פישינג פגעו ב-53% מקורבנות התקפות סייברRead More