seci.co.il
פרופ' יצחק בן ישראל מצטרף לדירקטוריון חברת Cyber 2.0 – SECi
חברת Cyber 2.0 של הרצל עוזר (מנכ"ל ויו"ר HOT לשעבר) וארז קפלן העליון, הודיעה היום על צירופו של פרופ' יצחק בן ישראל, יוזם מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, לדירקטוריון החברה. בנוסף לתפקידו כחבר דירקטוריון חברת Cyber 2.0, ימשיך פרופ' יצחק בן ישראל לכהן במספר תפקידים בכירים בתחומי הטכנולוגיה והבטחון ובהם: ראש סוכנות החלל הישראלית,Read More