seci.co.il
ברוב הארגונים חוששים משיבושים באפליקציות עסקיות קריטיות - אבל נותנים לא להן עדיפות באבטחה – SECi
גם בקרב ארגונים ישראלים שהשתתפו בסקר הבינלאומי של סייברארק, קרוב ל-50 אחוזים ענו שאינם נותנים עדיפות להגנה על אפליקציות קריטיות של העסק. על פי סקר חדש של סייברארק , רוב הארגונים (כ-70 אחוזים) אינם נותנים עדיפות להגנה על יישומים (אפליקציות) שהעסק תלוי בהם – כגון מערכות ERP ו-CRM – לעומת האבטחה של נתונים, אפליקציות אוRead More