seci.co.il
תוסף נגישות ישראלי הוחלף בקוד זדוני המדביק בתוכנת כופר – SECi
במהלך השבת הותקפו מעל 100 אתרים ישראלים ובמקום חלק מהתוכן המקורי שלהם הופיע דף שחור ועליו הכיתוב באדום “Jerusalem Is The Capital Of Palestine”. התוקפים המכנים את עצמם OpJerusalem גם טמנו באתרים שהותקפו תוכנת כופר. לדברי עידו נאור, מנהל מחקר בקספרסקי ישראל, ההתקפה נצפתה באתרים רבים, והיא מגיעה מאותו השורש – קוד עוין אשר הוחלףRead More