seci.co.il
התקפה על מערכת העדכון של מחשבי ASUS מעמידה בסיכון מיליוני משתמשים בעולם – SECi
רוצים לבדוק האם אתם חשופים או נפגעתם? קספרסקי מספקים כלי ייעודי לכך התוקפים השיגו תעודה דיגיטלית המשמשת את ASUS ויצרו גרסאות זדוניות של כלי העדכון אשר מותקן ברוב המחשבים החדשים של החברה מעבדת קספרסקי חשפה קמפיין חדש של איום מתמשך (APT) הפועל באמצעות מתקפה מסוג "שרשרת אספקה". מחקר מעבדת קספרסקי מצא כי גורם האיום מאחוריRead More