seci.co.il
מגמות ואיומים בסייבר - נכנסים ל- 2019 – SECi
מאת: תומר נורי, סמנכ"ל טכנולוגיות, מלם-תים סיכום 2018 שנת 2018 החלה בהתאוששות "וליקוק הפצעים" שהשאירו אירועי 2017 כגון WannaCry , Petya ובמיוחד זליגת המידע מ Equifax, אירוע שהעסיק את התעשייה לאורך שנת 2018 וישמש מודל לדוגמא שלילית לניהול משברים בסייבר. שנת 2018 הביאה עמה איומים חדשים ואירועים חדשים. לצד שנה עמוסה באירועי זליגת מידע והגרועRead More