seci.co.il
סמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בבזק, יקי זנו, הודיע על פרישתו – SECi
סמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בבזק, יקי זנו, הודיע למנכ"לית החברה, סטלה הנדלר, על פרישתו, זאת לאחר שלוש שנים בתפקיד. זנו יישאר בתפקידו ככל שיידרש, ובמהלך זמן זה החברה תפעל לאיתור מחליף. את דרכו המקצועית ארוכת השנים והמוצלחת בבזק החל זנו כטכנאי מרכזות דיגיטליות והתקדם עד לניהול כלל פעילויות הטכנולוגיה והרשת של החברה. בעקבות פרישתו אמרה הנדלר,Read More