seci.co.il
מודיעין עסקי טוב יותר עם WAF מתקדם – SECi
מאת: שושי ליבוביץ, מנהלת פעילות ישראל, טורקיה ויוון ב- F5 התקפות כנגד יישומים מזיקים לעסקים. הן יכולות לגרום לזמן דמימה ולאובדן הכנסות ולהרוס מוניטין של מותג. פשרות בתפעול הארגון מותירות את המידע של העובדים והלקוחות חשוף לפריצות של האקרים, שמעוניינים להשיג רווח מניצול גניבה של קניין רוחני. על פי מחקר של חברת F5 Security Research,Read More