searchingthemeaningoflife.wordpress.com
[Η Αγάπητη]
[Η Αγάπητη] Πώς να αντέξει μια ψυχή που σκότωσες στα τρία; Πώς να αντέξει μια καρδιά : Αγάπητη κυρία Πώς μεγαλώνει ένα παιδί, παιδί αν δεν υπήρξε Απάροντη, αμέλλοντη κατάντησε η συνήθεια Εγκληματεί…