sdec.usim.edu.my
Latihan Augmented Reality (AR)
28 - 29 Januari 2020 - Bahagian Multimedia dan Teknologi Pengajaran, SDEC telah menganjurkan latihan Augmented Reality (AR) yang berlangsung selama dua (2). Seramai 12 kakitangan BMTP telah menghadiri latihan tersebut. Latihan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kakitangan Bahagian Multimedia dan Teknologi Pengajaran (BMTP) dalam pembangunan Augmented Reality (AR). Antara pendedahan yang diberikan adalah penggunaan