scriptura.info
Ziua 311, Ezra 1-3 și 2 Timotei 1 | Scriptura.info
Cartea lui Ezra ne arată episoade din repatrierea izraeliților din Bablilon sub conducerea lui Zorobabel. El a primit îngăduință de la Cir, care era biruitorul Babilonului, și care a fost atins de Dumnezeu, astfel că L-a mărturisit pe Acesta ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. El returnează vistieria Templului și dă autorizație mai multor mii de evrei să se întoarcă în țara natală. Capitolul 2 ne arată o listă a familiilor ce s-au întors de la Babilon în Iuda și Ierusalim. Capitolul 3 ne arată felul cum a fost organizată reconstrucția Templului și cum oamenii au început să pună temeliile Templului în sunet de lăute și chimvale, bucurându-se în același fel cum David a făcut când a adus pentru prima dată Chivotul Legământului la Ierusalim. 2 Timotei 1 este plin de grija pe care Pavel o are față de copilul său de suflet, Timotei. Îl roagă să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care a fost pus în el, și îi arată de asemenea situația în care se găsea el. Pavel știa să mângâie și să îmbărbăteze