scriptura.info
Ziua 309, Habacuc 1-3 și Coloseni 3 | Scriptura.info
În cartea lui Habacuc avem două profeții făcute lui Izrael, anume că haldeii vor veni și vor pedepsi popoarele Samariei și al lui Iuda, dar și cele din împrejurimi, pentru că Domnul i-a ridicat să pedepsească. Însă va veni și vremea când acești haldei, din pricina aprinderii lor vor trebui să plătească la rândul lor sângele vărsat. O profeție ce trebuie așteptată să se împlinească, dar pe care Dumnezeu poruncește profetului să o sape în tăblițe relatează tocmai felul cum Dumnezeu rânduiește istoria națiunilor. Cel neprihănit va trăi prin credința sa este menționat aici ca nădejde a celui ce se ține de Domnul, oricât de asuprit ar fi de cel rău. Și în vremea sa, Habacuc a văzut mulți răi asuprind neprihăniții, și asta îl face să meargă cu plângeri la Domnul. Totuși, hotărârea profetului de a se bucura în Domnul, în ciuda tuturor lipsurilor, și nădejdea sa că Domnul îl va conduce pe înălțimi este sfârșitul optimist al cărții. Colosenii sunt îndemnați de Pavel în capitolul 3, îndemn