scriptura.info
Ziua 306, 2 Samuel 21-22 și 3 \Ioan | Scriptura.info
Capitolul 21 din 2 Samuel ne arată situația foametei pe care Domnul o aduce peste Izrael din pricina ruperii legământului cu gabaoniții. Saul ucisese pe acești oameni în râvna lui nesăbuită, iar prețul pentru această nedreptate trebuia plătit sub domnia lui David. David a întrebat pe Domnul și El i-a răspuns. Adresându-se gabaoniților David are din nou de făcut o alegere dificilă. Să aibă grijă de casa lui Saul cum i-a promis acestuia, sau să scape poporul de foame dând gabaoniților 7 din urmașii lui Saul. David face o cântare de laudă în capitolul 22 care seamănă cu un psalm. Mie îmi place în mod deosebit versetul 29. 3 Ioan este o epistolă pastorală trimisă unui prezbiter numit Gaiu, căruia Ioan îi recomandă anumite lucruri referitoare la unii frați care din cauza discuțiilor de doctrină au adoptat separarea și închiderea față de cei ce ar vrea să asculte Evanghelia. Oameni ce își doresc întâietatea sunt și vor fi mereu, dar Ioan face referire la singurul lucru care contează când e