scriptura.info
Ziua 250, Judecători 1-3 și Ioan 2 | Scriptura.info
Cartea Judecătorilor este istoria lui Izrael de imediat după generațiile din vremea lui Moise și Iosua. La doar două generații distanță de cea a lui Iosua deja poporul nu mai cunoștea pe Domnul cum Îl cunoscuseră părinții lor. Nu știau prea bine ce au însemnat minunile de la marea Roșie, ieșirea din Egipt și călăuzirea în pustie, asigurarea apei, hraneii și îmbrăcăminte pentru toți ieșiții din Egipt. Ei nu știau nici cum au dobândit țara în care locuiau, însă aveau făcute niște tratate de bună vecinătate cu popoare cananite care nu ar ai fi trebuit să fie acolo. Chiar prin ele Dumnezeu avea să le pună la încercare devotamentul și avea să îi pedepsească tot prin ele, căci Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Izrael fiindcă se complăcuseră în idolatria neamurilor. Domnul avea să ridice judecători ce aveau să îi izbăvească din când în când din mâna asupritorilor lor, însă ei continuau să facă tot ce voiau. Ioan 2 relatează nunta din Cana Galileii unde Domnul face primul semn