scriptcreator.wordpress.com
Om Vipassana-meditation på Kindle eBooks.
Böckerna 1, 2 och 3 “EN VIPASSANAMEDITATÖRS 111 CITAT” finns nu på Amazon. (video) Psykologiska observationer & reflektioner kring min djupmeditation. Nu finns mina tre citatböcker …