scriptcreator.wordpress.com
Paradox
Fotografering är en paradox. Vi fångar ögonblicket men berövas det i samma sekund…