scriptcreator.wordpress.com
TV-Serien “Duktigt David, duktigt!”
Drama, komedi, satir. David tycks belastad med oöverstigliga yttre begränsningar. Enligt David är den enda belastningen omvärldens syn på honom. Han är ointresserad av att låta sig definieras av a…