screenwritingfromiowa.wordpress.com
Dialogue as Music (Aaron Sorkin)
“I’m not writing something that’s meant to be read; I’m writing something that’s meant to be performed.” Screenwriter Aaron Sorkin