scitechlk.com
ධාරා විද්‍යුතය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ
කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත් ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4, පිටු 32, ISBN 978-955-0945-04-7 අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ධාරා විද්‍යුතය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ…