scitechlk.com
අනුක්‍රම සහ ශ්‍රේණි
කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2009, ISBN: 978-955-1605-15-5, ප්‍රමාණය A5 පිටු 296 අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අනුක්‍රම සහ ශ්‍රේණි…