schizoblog.me
Latistuksen mankeli
Me suomalaiset olemme pieni kansa ja Toisen maailmansodan jälkeen yksi meidän keinoista pärjätä tukalissa tilanteissa on ollut yhtenäisenä kansana pysyminen. Keskeisin tämän strategian ilmentymä on…