schizoblog.me
Spinoza ja elämä osa 5: affektien kivijalat – halu, ilo ja suru
Olemme jo käsitelleet Spinozan tunneteorian alkeita ja käsitettä ”conatus”. Olemme nähneet, että Spinozan filosofia pyrkii vapauttamaan meidät passiivisten tunteiden muodostamista kahle…