schizoblog.me
Älymystön välttämättömyydestä
Aloitan provokaatiolla. Suomi on älymystölle vihamielinen maa. Me olemme rasistinen ja russofobinen kansakunta, mutta näitä enemmän me vihaamme älymystöä. Meille matalaotsaisille ugreille pahinta o…