schackmattbild.wordpress.com
Om vi bytte måne
En lek med tanken Vi kan självklart inte möblera om i vårt solsystem annat än i tanken. Och det har Ron Miller gjort. Så här skulle vi se Uranus om den låg i månens bana. Men då hade det sna…