saytaina.com
Kreyole Word of the Day: Dansé
Dansé (verb) Dance Aswè a nou pral danse lakay Pé Yoyo. (Translation: Tonight we are going dancing at Pé Yoyo’s house.)