sawkablog.pl
Czy blogi i vlogi zastąpią tradycyjne media?
Dlaczego platformy blogowe i vlogowe robią coraz bardziej popularne? Co przekonuje ludzi do korzystania z tych form informacji niż z tradycyjnych czasopism czy gazet?