saukkorauta.com
Tää olis menossa #PINGHelsinki iin. Tää olis vähän huolestunut,  @PingHelsinki. Tää käsittelee huoltaan piirtämällä.