saukkorauta.com
Samaan aikaan Keskustan puoluetoimistossa #Väyrynen