saukkorauta.com
Samaan aikaan Teri Niitin lennolla #TeriNiitti #fail