sattva-centar.hr
Povezivanje našeg daha s asanama - SATTVA - Centar zdravlja i sreće
Postoji nekoliko općih uputa za povezivanje daha i asana na pravilan način. No, te upute ne moraju biti pogodne za svaki pokret koji ćemo učiniti