sattva-centar.hr
5 načina za svladavanje problema - SATTVA - Centar zdravlja i sreće
„Znaj da postoji viša sila koja će te držati za ruku u tvome putu kroz život i da ćeš svladati sve probleme i biti uspješan“, Sri Sri Ravi Shankar. Jedno je mudrac povukao liniju na ploči i rekao svome učeniku da učini liniju kraćom bez da ju dodirne ili ju …