satotoshio.net
立春
顔のみは立春背(せな)をちゞこむる   佐藤俊夫 #kigo #jhaiku #haiku #saezurih…