satotoshio.net
雪ひとつ街の無情を責めて落つ   佐藤俊夫 #kigo #jhaiku #haiku #saezuriha