satoshi.pl
Co się stało The DAO?
Jedno z pierwszych wdrożeń konceptu Zdecentralizowanej Korporacji nie powiodło się. Atakujący kilka tygodni po uruchomieniu platformy dostrzegł poważny błąd umożliwiający przejęcie ogromnej prawie …